Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling afholdes i FVS lokaler, Kettingevej 46, 4892 Kettinge, mandag den 29. april 2019 klokken 2000.

Dagsorden jf gældende vedtægter.

1.               Valg af stemmetæller og dirigent

2.               Aflæggelse af beretning

3.               Forelæggelse af revideret regnskab

4.               Behandling af forslag

5.               Valg af bestyrelse og suppleant

                                 På Valg er. Kent, Mikkelsen, Karina og suppleant Conni

6.               Valg af bilagskontrollanter og suppleant

7.               Eventuelt   Ordet er frit