Airsoft / Hardball

Frejlev Vantore er i gang med at oprette udendørsbane, hvor der kan spilles både airsoft challenge og hardball.

Arealet der er ved at blive opbygget er lidt større end en fodboldbane. Du kan se mere på Facebook 

Hardball

Harball forgår på en lukket bane med softgunvåben, her går det ud på at ramme hinanden med BB’s i forskellige spilstile som bliver planlagt af dagens spilleder på banen.
Da der som i paintball ikke er farvemarkering ved traf, er det op til den enkelte spiller at gøre opmærksom på dette, og derfor anses det som en gentlemans sport.

Hvad er Airsoft Challenge?

Airsoft Challenge er en spændende, actionfyldt aktivitet, hvor deltagerne skyder med airsoft-våben og Konkurrerer mod hinanden på tid og præcision. Skytterne skyder udelukkende på skiver på handlebaner, som er forskellige ”forhindringsbaner”, eller fra en fast standplads.
Aktiviteten kombinerer skydning, bevægelse og forhindringer og udfordrer skytterne både teknisk, fysisk og mentalt. Deltagerne lærer om sikkerhed og korrekt våbenhåndtering, de bliver dygtigere skytter og udvikler deres koncentrationsevne, fokus og selvkontrol.

Skydning på handlebane

Skytten løber med sit våben fra post til post og skyder på skiver, der er placeret på banen. Det gælder om at skyde forbi eller igennem forskellige forhindringer og ramme alle skiver så hurtigt som muligt. Skytterne gennemfører banen én ad gangen, og bliver fulgt af en skydeleder/tidtager. Banerne kan varieres i sværhedsgrad, så deltagerne møder nye tekniske og fysiske udfordringer fra gang til gang.

Skydning fra fast standplads

Skytten står på en fast standplads og skal ramme skiver, der er placeret på forskellig afstand. Det gælder om at ramme alle skiver på kortest mulig tid. To eller flere skytter kan skyde samtidig og konkurrere
mod hinanden. Skudafstand, skivestørrelser, skydetid og skydestillinger kan variere. På grund af risiko for rikochetter skal skudafstanden imidlertid være mindst seks meter, og skiverne skal opfylde Skydebanevejledningens krav.