Så er sommersæsonen igang

Da vi nu har passereret 1. april, er sommersæsonen igang. Det betyder at der er riffelskydning om mandagen fra klokken 1800, for både børn og voksne.

Pistolerne er gået udendørs, hvor der trænes om mandagen. for info om træningssted kontakt formanden.

Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FVS´s lokaler:

Mandag den 9. april klokken 20:00

Dagsorden:

1. Valg af stemmetæller og dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af forslag

5. Valg af bestyrelse og suppleant

6. Valg af bilagskontrollanter og suppleant

7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling fremsendes til foreningens bestyrelse og skal være denne i hænde senest 2 uger før generalforsamling. Mail bestyrelsen@fvsskydebane.dk

Så er FVS digital

Foreningen bestilte i december, nyt skivemateriel. Denne gang rent digitalt. Nu slipper skytterne for at køre skiver ud og ind igen, men kan straks se træfningen på en tablet.

Skivemarkeringen blev installeret i december og godkendt af politiet i starten af januar.

Der er altid et par “børnesygdomme” der skal klares, men heldigt at foreningen har en aftale med leverandøren om online support, hvor de fleste ting kan klares.

Vi har ved samme lejlighed fået storskærm i lokalet, så interesserede kan følge resultaterne, uden at være til stede på selve skydebanen.