Generelle regler

 1. Der må kun anvendes kugler, der er biologisk nedbrydelige.
 2. Inden spillestart skal deltagere udfylde og underskrive tilmeldingsblanket, hvorpå spilleren samtidig underskriver og erkender, at spilleren er ansvarlig for, at love og regler overholdes.
 3. Der skal bæres ansigtsbeskyttelse på selve spilleområdet. Ansigtsbeskyttelsen skal dække fra øre til øre herunder mund, næse, og øjne. Øjenbeskyttelse skal være briller af polykarbonat typen. Beskyttelse må først aflægges efter, alle spillere har afladt og skydeleder har kontrolleret våben eller ved ophold i safezonen.
 4. Indskydning af våben må kun gøres på det udpegede område og kun enten før spilstart eller mellem spil.
 5. Det er ikke tilladt at skyde i safezonen hverken med eller uden kugler.
 6. Ved ankomst til slusen aflades alle våben og tørskydes. Spilleren er personligt ansvarlig for, at våben er afladt og tørskudt inden indgang i safezonen.
 7. Skal spilleren, under spil, hente mere ammunition, lægges våben uden for slusen.
 8. Der må ikke være magasin i våben i safezonen.

Regler ved spil

 1. Det er kun tilladt at skyde gennem revner og sprækker, hvis man kan få sit hoved igennem. Befinder man sig mere end 6 meter væk, er det tilladt at skyde gennem alle revner og sprækker.
 2. Man skal orientere sig inden der skydes. Dette betyder, at man skal man have sit hoved med fremme, når der skydes omkring hjørner, over dækninger mv.
 3. Man er død uanset, hvor man er ramt. Straks efter man er blevet ramt, skal der markeres fysisk og verbalt, dette betyder, at der råbes ”RAMT” samtidigt med, at der løftes en arm i vejret, så det både kan ses og høres på afstand.
 4. Når man er ramt, må man ikke samtale med spillere, der stadig er i spil, heller ikke via radio.
 5. Spillere SKAL vide, hvor hårdt deres våben skyder målt i joule. Der kan foretages kontrolmålinger i løbet af dagen.
 6. Kommer man ind for en afstand på under 6 meter, må man ikke skyde, men der kan anvendes bangreglen, hvis følgende er opfyldt:

– Man skal kunne skyde et rent skud med et klart og præcist sigte.

– Afstanden skal være under 6 m. Dette gælder også selv om man har f.eks. 10 m sikkerhedsafstand.

 1. Ser man en spiller komme alvorligt til skade, råber man stop spil og underretter spillelederen.
 2. Knife kill forgår med gummi/latex kniv/eller hånd på skulderen. Dør man til kniv, må man ikke råbe død eller ramt, men skal gå til gruppens udgangsområde.
 3. Spilleleder kan til hver en tid standse spillet med horn, sirene eller andet akustisk letgenkendeligt signal.
 4. Alle regler gennemgås af skydeleder/spilleleder, eller en af ham udpeget instruktør, inden første spil påbegyndes. Der kan være variationer af reglerne alt efter spildagen. Det er instruktøren der fastsætter dagens regler. Disse findes skriftligt i safezonen.
 5. Der er nultolerance overfor skænderier på banen. Eventuelle diskussioner tages uden for banen. Kan spillerne ikke løse problemet selv inddrages en spilleleder. Håndgemæng er forbudt og medfører bortvisning af implicerede parter.

Jouleregler

 1. Regler for udgangshastighed og anslagsenergi.

Vær opmærksom på, alle våben måles med den kuglevægt der anvendes i våbenet.

A) På indendørsbaner gælder følgende:

Våbentype Udgangshastighed (Målt med 0,20g) Anslagsenergi (Joule) Sikkerhedsafstand (minimumafstand) Funktion
Alle Våben 0 - 109m/s 0 - 2,00 joule 6 meter. Semi only

Alle våben, der måles med en anslagsenergi på over 2,00 joule på et eller flere skud, må ikke anvendes på indendørsbaner.

B) På Udendørsbanen gælder følgende:

Våbentype Udgangshastighed (Målt med 0,20g) Anslagsenergi (Joule) Sikkerhedsafstand (minimumafstand) Funktion
Pistol/Revolver 0 - 129m/s 0 - 1,69 joule 6 meter. Semi
SMG/Riffel 0 - 129m/s 0 - 1 69 joule 6 meter. Semi/burst/fullauto
DMR 1 130 - 149m/s 1,70 - 2,24 joule 10 meter. 2 kugler i luften
DMR 2 150 - 159m/s 2,25 - 2,85 joule 20 meter. 2 kugler i luften
Sniper 160 - 189m/s 2,86 - 3,50 joule 30 meter. Bolt action only
Support 0 - 139m/s 0 - 1,96 joule 10 meter. Burst max 30 ROF*

* Supportvåben burst er 1-3 sekunder.

Alle våben med en udgangshastighed på over 1,69 joule skal markeres med en RØD strips så tæt på mundingen som muligt.

Granatregler

 1. Granater med lyd som soundflash og XL Burst er tilladt på udendørsbanen og fungerer som dødelige inden for 3 meter, eller hele det rum, hvor granaten går af. A2 det er tilladt at benytte sig af fragmentationsgranater på udendørsbanen. så længe de er lovlige til salg og brug i Danmark. Det er spillerens eget ansvar at undersøge dette.

HPAregler

 1. Regulatoren og flasken skal være monteret forsvarligt, så den ikke kan få slag og stød.
Alle flasker skal være trykprøvet og godkendt efter gældende regler fra sikkerhedsstyrelsen. Fyldeflasker skal opbevares på de dertil udpegede steder i safezone eller blive i bilen. Alle HPA flasker skal transporteres korrekt (Dette er farligt gods).

Spilleder

Hvis der er behov for stramninger af regler, er det spillelederens ret at kunne gøre dette.

Spilleleder er at betragte som skydeleder. Spillelederen har gennemført og bestået skydelederprøven og er udpeget af bestyrelsen. Eventuelle klager over en spilleleder skal rettes til foreningens bestyrelse.