Formand: Kasper Kristensen (Kontaktperson for riffel)

Næstformand: Lasse Eriksen (kontaktperson for hardball)

Bestyrelsesmedlem: Kim Boesen (Kontaktperson for hardball)

Bestyrelsesmedlem: Kent Boesen (Kontaktperson for riffel)

Bestyrelsesmedlem: Sonny Strange (Kontaktperson for pistol)

Bestyrelsesmedlem: Henrik Juul Andersen (Kontaktperson for pistol)

Suppleant: Mads-Peter Andersen

Suppleant: Erika Nielsen