Ordinær generalforsamling i Frejlev Vantore Skytteforening

Mandag den 20. april klokken 1900 i foreningen.

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetæller og dirigent

  2. Aflæggelse af beretning

  3. Forelæggelse af revideret regnskab

  4. Behandling af forslag , udsendes senere

5. Valg af bestyrelse og suppleant

Margot

Sonny

Conni

Lasse indtrådt i stedet for Kim

Suppleant

6. Valg af bilagskontrollanter og suppleant

7. Eventuelt 

Vel mødt!

Bestyrelsen