Udsættelse af generalforsamlingen

Grundet myndighedernes forbud om forsamlinger over 10 personer, er bestyrelsen nødsaget til at udsætte generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Henrik Mikkelsen / formand