Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Frejlev Vantore Skytteforening

torsdag den 30. juli klokken 1900 i foreningen.

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetæller og dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af forslagudsendes senere
 5. Valg af bestyrelse og suppleant
 6. Margot
 7. Sonny
 8. Conni
 9. Lasse, indtrådt i stedet for Kim
 10. Suppleant
 11. Valg af bilagskontrollanter og suppleant
 12. Eventuelt

Vel mødt

Bestyrelsen